Skip Navigation
 

Pytania i odpowiedzi na temat GWC

Często zadawane jest pytanie, który wymiennik jest lepszy żwirowy czy rurowy?

Jak już wcześniej wspominałem GWC żwirowy jest wielokrotnie bardziej efektywny od rurowego! Choć i rurowy ma swoje zalety! Teraz przedstawię dowody na poparcie w/w tezy. Jakie są za i przeciw obu systemów?

Własności GWC żwirowego:

Własności GWC rurowego:

1. Przyjmujemy wydajność 400÷600 m3/h.

1. Przyjmujemy wydajność 400÷600m3h, dla 35mb rury fi 160÷200.
2. Przy wydajności j/w opór złoża 80÷100Pa. Powietrze w złożu żwiru przesuwa-sączy się bardzo powoli nie powodując tzw turbulencji (silnego wirowania powietrza). 2. Opór w rurach i kształtkach przy wydajności 400÷600m3 zależy od średnic rur ilości kształtek i prędkość przepływu powietrza. Opór jest nieco mniejszy niż w GWC żwirowym
3. Przy różnicy temperatur wewnątrz budynku i na zewnątrz jest możliwość pracy bez wentylatora - wydajność zależy od różnicy tej temperatury i szczelności budynku 3. W przypadku jak obok GWC rurowego opór może być trochę mniejszy
4. Latem przy pełnej wydajności praca ciągła max do 16h pracy i regeneracja min.8h. Zimą możliwość pracy ciągłej przy wyd. 100m3/h 4. Latem praca okresowa: 1h pracy i 2h regeneracji.
Zimą możliwość pracy ciągłej przy mocno ograniczonej wydajności
5. Powierzchnia wymiany energii powietrza z żwirem. Obliczyłem sumaryczną powierzchnię styku całego 5m3 złoża - jest to 117m2 (dla 5m3 żwiru - jest to bardzo małe złoże - dla malutkiego domku-kempingu) 5. Powierzchnia styku GWC wewnątrz rur 44,5m2 - jak to się ma do 117m2 powierzchni żwiru (dla malutkiego domku-kempingu)

6. W GWC żwirowym jest możliwość zraszania złoża (jest to jedna z zalet nie do podważenia). Dzięki temu można wpływać na wilgotność (potrzebną zimą) i charakterystykę złoża. W przypadku GWC żwirowego nie ma bezradności typu - co natura da to wezmę. Efektywność wymiany ciepła między żwirem a gruntem rodzimym i parametry (wilgotność powietrza) można regulować.

6. Nie ma możliwości zraszania a co za tym idzie brak możliwości regulowania parametrów powietrza.
7. Kontakt powietrza z żwirem bez pośrednictwa izolacji plastiku-rury 7. Przepona w postaci plastikowych rur z otaczającym gruntem, który ma regenerować temperaturę powierzchni tych rur?
8. Szybkość przepływu powietrza ok. 0.1 m/s - czas kontaktu z złożem bardzo długi 8. Szybkość przepływu powietrza ok. 3 m/s - czas kontaktu z powierzchnią rury krótki. Powietrze żeby osiągnąć zakładaną temperaturę musi mieć czas żeby to zrobić. Dlatego różnica temperatur przed i za GWC w obu rozwiązaniach zawsze będzie się różnić na korzyść żwirowego GWC.
9. Prototyp pracuje bez obsługowo i bez awaryjnie od 23 lat. Były robione badania Sanepidu - w żwirze nie ma czynnie biologicznie zanieczyszczeń. 9. Rury można płukać np środkami do czyszczenia wanien z hydromasażem. Kiedy użytkownik powinien to robić? Raz na rok, raz na dwa lata? Czy jest jakaś reguła? Powinien na wlocie zrobić filtr powietrza. Niemcy w swoich rozwiązaniach rurowych GWC stosują filtr na wlocie.
10. Wybitne własności czyszczenia powietrza z alergenów, bakterii, grzybów itp. Ponad to latem powietrze jest osuszane a zimą nawilżane. 10. Tego nie trzeba komentować - rurowy tego nie oferuje

11. Bardzo mała powierzchnia wykopu (kilka lub kilkanaście m2) Nad żwirowym GWC nie można sadzić drzewek itp. z korzeniami poniżej 0,5m. UWAGA!! Ten problem udało się nam rozwiązać.

11. Wielkość powierzchni wykopów 30÷35 m2. Nad rurowym GWC można sadzić drzewa
12. W miejscach gdzie występują wody gruntowe powyżej 1m - GWC żwirowy można dowolnie wypiętrzyć ponad teren. 12. Jeżeli wody gruntowe są na głębokości powyżej 1m (a Inwestor nie akceptuje wypiętrzenia - czytaj obok) w tym przypadku trzeba budować rurowy GWC.
13. Cena wykonania (materiały) w PL 2÷3tys.zł + wytyczne do wykonania GWC 480zł brutto 13. Koszty wykopu 30÷35m2 na głębokość 1,5m, rury i kształtki. Nad rurami trzeba wykonać 30÷35 m2 izolację - folia, styropian. Nieco taniej niż żwirowy GWC
14. Nad GWC jest 10 cm styropianu z kołnierzem o 1,5m szerszym na obwodzie - poza obrys złoża GWC. Tak dobra izolacja symuluje jego zagłębienie na głębokość 5÷6m pod powierzchnią ziemi. Powierzchnia styropianu +/- 20m2 + folia. 14. Teoretycznie można wykonać tak dobrą izolację. Jednak w tym przypadku: 35m rury x 3m szer styropianu = 115m2 styropianu i dodatkowo dwustronnie folia do zabezpieczenia styropianu przed wilgocią. Koszt wielokrotnie większy.
15. Latem w powietrzu jest wilgoć. Zostaje ona skroplona w GWC i jako woda spływa po żwirze, płucze go i wsiąka do gruntu rodzimego. Nie ma potrzeby budowania piwnicy. 15. Tak samo - powietrze napotyka zimną powierzchnię rur, para wodna wytrąca się w postaci wody. Kto planuje piwnice w domu może w miejscu wejścia rur do piwnicy zainstalować zawór i okresowo spuszczać skroploną wodę. Zawór ten może być przydatny w czasie okresowego płukania całej instalacji rur.
 
 
« powrót|drukuj