Skip Navigation
 

Pytania i odpowiedzi na temat GWC

Co dzieje się z wodą, która powstaje z kondensacji pary wodnej z powietrza?

Woda ta przepływa na dno złoża i zostaje wchłonięta przez grunt rodzimy. Ta przepływająca woda płucze złoże z zanieczyszczeń, które osiadły w złożu w czasie przepływu powietrza zewnętrznego. Dlatego Sanepid po 15 latach pracy GWC zrobił badania porównawcze powietrza na wlocie i wylocie z GWC stwierdził, że powietrze na wylocie jest wielokrotnie czystsze niż na wlocie do GWC.
 
 
« powrót|drukuj